Oko mouchy

původ obrázku: www.biolib.cz

Oči mouchy

 jsou složeny z tisíců čoček a jsou velmi citlivé na pohyb. To můžu poznat, když bych chtěl mouchu chytit. Pravda, je možné se to naučit, ale vyžaduje to velkou zručnost, a hlavně také hbitost. Další pravdou ovšem je, že nejen oko mouchy, i když je velmi složité, má vliv na to, že je téměř nechytitelná. Něco o složených očích hmyzu, a tedy i mouchy jsem si našel na internetu. Tím, že jsou oči mouchy složené vidí moucha mozaikovitě – jako na obrázku (původem z: www.hmyz.net)

Jednotlivé čočky nemohou zaostřovat, moucha vidí tedy okolí neostře. Složené oko však umožňuje velmi snadno zpozorovat pohyb. Obzvlášť moucha má ale tak velké zorné pole, že vidí skoro do všech stran, tedy i dozadu. Frekvence jejích nervových impulzů mezi očima a mozkem je však až desetkrát větší než u člověka. To znamená, že pohyb vidí moucha jakoby pomaleji než člověk. Proto naše švihnutí rukou moucha zachytí, a odlétne dříve než ruka dopadne.

Moucha také vidí i barvy jinak než člověk. Je to dáno tím, že moucha má v očích jiné zrakové pigmenty než člověk. Jeden reaguje na zelené a žluté světlo (vlnová délka okolo 550 nm), a druhý na modré a ultrafialové světlo (vlnová délka méně než 480 nm, ultrafialové dokonce méně než 380 nm). Moucha tedy nevidí červenou barvu (která má vlnovou délku kolem 650 nm). Vlnové délky zde uvádím pro srovnání s člověkem, neboť naše zrakové pigmenty jsou schopny vnímat vlnové délky v rozsahu asi 400 – 750 nm. Z tohoto je mimo jiné i jasné, proč nemůžeme vidět ultrafialové světlo. Jen pro zajímavost – Vnímání aneb vidění ultrafialového světla je totiž důležité pro hmyz vzhledem k potravě a rozmnožování. Některé rostliny opylované hmyzem mají na květech barevné vzory viditelné pouze v ultrafialovém pásmu, kterými lákají hmyz. A podobně některé druhy motýlů mají na křídlech vzory, které jsou  viditelné pouze v ultrafialovém pásmu, a jejichž účelem je přilákat partnera.

Jak vidí květ člověk a jak hmyz se koukneme na další obrázky (které pocházejí opět z www.hmyz.net):

1.    1.   Jak vidí květ člověk:

2.       A jak vidí květ hmyz:

     

Jak je vidět, moucha není jen tak obyčejná létající věc, která nemá co na práci a tak nás obtěžuje. Zkusme se zamyslet, co by následovalo, kdybychom všechny mouchy vyhubily?

 

Zdroje, ze kterých jsem čerpal:

https://www.ezoo.cz/

https://cs.wikipedia.org

https://www.chovatelka.cz

https://www.21stoleti.cz

https://www.biolib.cz

https://www.techblog.cz

https://www.hmyz.net

optimalizace PageRank.cz TOPlist