16. část

10. Klíčové události 20.století

10.1 Druhá světová válka

 

 • Ve chvíli, kdy Zetas spoluzaložili Drakoniánskou agendu Velký bratr, vznikl na straně Anunnaki
  iluminátů protitlak a to zejména v USA, kde měli od Občanské války a vítězství svých Yankee´s nad Drakoniánskými rebely, nejsilnější pozice v takových organizacích jako FED a nebo CIA. Za pomoci těchto organizací naplánovali převzít pod svoji kontrolu Zetas/Drakoniánskou agendu Velký bratr. Konflikt, který přerostl do Druhé celosvětové války byl zahájen Zetas/Drakoniánskou agendou v roce 1939 prostřednictvím jimi řízeného hybridního ilumináta - Adolfa Hitlera s cílem maxima-lizovat své pozemní teritoriální državy směrem k energeticky významným lokalitám Pozemských hvězdných portálů (a dalších míst). V podstatě šlo o totéž, o co šlo i v První světové válce, dostat pod vlastní kontrolu území, na kterých se nacházejí portály planetárního komplexu hvězdných bran, Agarty a Mostu/Archy úmluvy.
 • Situace se zamotala ve chvíli, kdy si jednotlivé frakce Soupeřů začaly v tomto úsilí konkurovat, což se projevilo v boji o Havajskou základnu v  Pearl Harbor, která byla v držení Nekromitonů - reptiloidní rasy z galaxie Androméda (na Havaji je situován, samozřejmě že Strážci kontrolovaný port č.12 do Agarty). Na druhou stranu fronty se tak dostali doposud v podzemním skrytu vyčkávající Nekromitoni, kontrolující Japonské území (ze svých základen v Nagassaki a Hirošimě), o které rovněž začali mít zájem Zetas. Ti  předem informovali své klíčové ilumináty v Americe, že proti Nekromitonům na Havaji podniknou útok a že si nepřejí, aby Američané prováděli nějaká preventivní opatření. S tímto cílem instruovali své ilumináty v Tokyu, aby spustili útok proti Pearl Harbor s tím, že Američané budou nepřipraveni. Smyslem této konspirace bylo pomoci svým americkým iluminátům, vtáhnout USA do války a jejich prostřednictvím později udeřit, ve veřejností akceptovatelné odvetě a s použitím atomové bomby zničit Nekromitonské základny v Japonsku v ten pravý čas.
 • 12.8.1943 byl pod vedením Zetas, v rámci jejich nové agendy, proveden známý Filadelfský experiment, v rámci kterého se Zetas připravili k vytvoření červí díry ve Zdi v čase a dosažení dalšího částečného propojení Fantomového matrixu s našim matrixem v době 20-leté planetární magnetické špičce v srpnu roku 1945. To by jim umožnilo rozsáhlejší invazi sil Zetas do naší Sluneční soustavy. Situace se začala mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů opět přiostřovat, když se některým skupinám přestával líbit narůstající vliv Zetas, zvlášť když tito byli ochotni (na rozdíl od např. Anunnaků) poskytnou Hitlerovu nacistickému hnutí některé klíčové zbraňové systémy. Opakované nabídky ze strany Strážců ohledně mírového řešení eskalujících konfliktů byly všemi agendami Soupeřů odmítnuty. V nastalé situaci Strážci vyhodnotili, že jejich vstup by byl kontraproduktivní a nepřinesl by ukončení eskalující válečné konfrontace mezi Zetas/Drakoniánskou, Anunnaki a Nekromitonskou agendou. Nekromitoni na vzniklou situaci zareagovali tím způsobem, že navázali tajné kontakty s Hitlerem a přesvědčili ho (darováním sofistikovaných zbraňových systémů) aby se přidal k jejich agendě. Jeho prostřednictvím tak zahájili genocidní útok proti iluminátským židovským rodinám Zetas/Drakoniánců. Ve chvíli, kdy tito zjistili, že Hitler svoji genocidu praktikuje i proti jejich chráněným iluminátským židovským rodinám, okamžitě stáhli svoji podporu nacistickému hnutí a přidali se na stranu jeho protivníků. A v tomto okamžiku již přišel i čas na protiútok proti Nekromitonům, který v podobě svržení atomových bomb na Nekromitonské základny v Hirošimě a Nagassaki ukončil celý tento konflikt s tím, že Zetas/Drakoniánci se spolu s Anunnaki agendou podělili o kořist získanou na lidstvu a Nekromitonech a japonské území si přiřadili pod svoji kontrolu. Že při tomto konfliktu přišly o život miliony nevinných lidí, jim jak vidět vůbec nedělalo starosti, ostatně jako nikdy v minulosti či budoucnosti. Úspěšně provedený Filadelfský experiment resp. realizace prostupu skrz Zeď v čase, oddělující náš svět a "Fantomové peklo" pak měl své věcné pokračování v projektu známém pod jménem Montauk a jeho kulminaci po 2 x 20 tedy 40 letech v roce 1983.

   

  10.2 Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války

   

 • Celé cca 40-ti leté poválečné období se neslo v duchu před lidmi utajovaného pokračování válečného snažení o získání co nejlepšího postavení jednotlivých skupin Soupeřů, které se tak připravovaly na konečné vítězství v období SAC 2000-2022.
  V podstatě se tedy jednalo o pokračování ve strategii dané Atlantskou konspirací Anunnaků. Cílem těchto snah bylo maximalizovat svůj vliv zejména v energeticky významných pozemských lokalitách, které různě vzájemně pospojované vytvářely specifické energetické sítě - tzv. PINy (Port Interface Network). Tyto PINy jsou ve hře od samého počátku vleklých konfliktů, tedy od dob Elektrických válek, ale jsou postupně vytvářeny, reorganizovány a vzájemně propojovány či přerušovány, právě podle toho, kdy která skupina Soupeřů či Strážců, kontroluje dané území. Je namístě pracovat s představou, že každá významná skupina Soupeřů a i Strážci mají svoji vlastní (nejednu) takovouto energetickou síť. Prostřednictvím těchto PIN sítí, které obepínají celou planetu lze v lokalitách jejich dosahu vyvolávat velmi významné účinky typu místních hurikánů, tornád či zemětřesení, či destrukcí stavebních konstrukcí. No a samozřejmě, že je zájmem všech hráčů, aby propojily tyto své PINy k přirozené Planetární mřížce planety a mohli tak dostat pod vlastní kontrolu "spirituálně-energetickou" situaci na planetě a zejména i provoz holografických technologií, o zbraňových systémech nemluvě. V roce 1951 dostali Nekromitoni od skupiny Jehoviánských Anunnaků nabídku na uzavření koalice, kterou akceptovali a začali propojovat své PINy s cílem nedopustit nadvládu sílící koalice Zetas a Drakoniánců. Výsledkem bylo, že v období od 2. světové války do roku řekněme 1983 se na světě "objevilo" přes 25 významných klimatických či zemětřesných událostí, mnohdy související s výstavbou, samozřejmě před lidstvem utajovaných, podzemních základem jednotlivých skupin Soupeřů (podrobný seznam je v Pramenech k dispozici).
 • V kontextu již napsaného již asi není problém, správně si zařadit proč vznikl stát Izrael a celý "novodobý" konflikt na Blízkém východě (energetický portál v Jeruzalémě a snaha o kontrolu Kypru) ihned po 2. světové válce, či proč např. Karibská krize, reálně hrozící jadernou konfrontací a zajisté nejkritičtější období od Druhé světové války, proběhla ke konci roku 1962 (s potenciálem kulminace v roce 1943+20=1963). A v těchto pozičních tazích lze vysledovat i podstatu francouzské opoziční éry prezidenta de Gaulla v NATO a jeho snahy o spolupráci s NSR, kterou se snažil vyrovnat nastupující převahu spojenectví USA-V. Británie v NATO. Jak víme již možná i z vlastní zkušenosti, toto období skončilo patem a bylo ukončeno Moskevskou smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, kosmickém prostoru i pod vodou v červenci 1963, i když ji odmítli podepsat někteří významní hráči (Francie, Čína,...). V průběhu tohoto období tak docházelo k různým přeskupováním sil mezi jednotlivými skupinami a podskupinami Soupeřů a krátkodobým koalicím vedoucím k záborů energeticky významných míst po celé planetě, které měly za následek ony různé lokální zemětřesení, hurikány, tsunami či jiné nestability v důsledku využívání skalárních zbraňových systémů (energetických pulsů "cestujících" skrze PINy), vždy lidem lživě zdůvodněné. Situace se však postupně vykrystalizovala do podoby bipolárního soupeření mezi koalicí většiny Anunnaků s Nekromitony proti koalici Zetas s Drakoniánci. Vidíme, že "moderní" lidstvo/občanstvo stálo a dodnes stojí zcela mimo mísu, v pozici nevědomých a postradatelných pěšáků. Strážci se rovněž věnovali zdokonalování svých PIN sítí a jejich propojení s Planetární mřížkou. Rovněž se snažili přimět Padlé andělské kolektivy zejména Anunnaků k odstoupení od snah o znemožnění zdárného průběhu SAC 2000-2022.
 • V roce 1972 vyvrcholilo soupeření mezi Soupeři v okamžiku, kdy se koalice Zetas/Drakoniánci pokusila převzít pod svoji kontrolu významné državy Anunnaků - egyptskou Gízu. To doposud rozpolcené skupiny Anunnaků spojilo a společně tento útok v podobě tzv. Frekvenční války odrazili. Není tedy žádnou náhodou, že SSSR a USA (R. Nixon) právě v tomto období podepsali v Moskvě v květnu 1972 mj. i Prozatímní dohodu o omezení strategických zbraní (SALT-I) a Dohodu o zákazu antibalistických systémů (ABM). Výsledky tohoto jednání se staly výrazným mezníkem zmírňování mezinárodního napětí v následujícím období, které však netrvalo dlouho. Dlužno podotknout, že v tomto období zahájili Nekromitoni další fázi své podvratné a infiltrační činnosti vůči lidstvu, kdy začali rozšiřovat skrze své ilumináty, svoji "privilegovanou" nabídku na exkluzivní zasvěcení - spolupráci s dalšími významnými lidmi (v rámci tzv. Chrámu Alfa-Omega řádu Melchizedeka), kterým však posléze udělili falešná vysvěcení, což pro tyto lidi znamenalo, připojení jejich aurických polí a DNA matric k Andromédskému matrixu Nekromitonů.
 • Takto nebezpečně se vývoj událostí posunoval k dalšímu období, kdy opět mohlo být využito výsledků Filadelfského experimentu, tj. otevření červí díry ve Zdi v čase, což nastalo v roce 1983. V tomto roce došlo k dalšímu posunu v rozložení sil. Nekromitoni, kteří v Druhé světové válce nejvíce tratili, se postupně, v předchozím poválečném období, dostali i do (utajovaného) spojenectví se  Zetas (v rámci své zákeřné, dvojité agendy) a tato koalice se nakonec stala vážnou hrozbou pro ostatní skupiny Soupeřů. Nicméně  v tomto okamžiku se musíme věnovat neskutečné události známé jako tzv. Rudý pulz, která zásadním způsobem ovlivnila veškeré poválečné období.

  10.3 Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)

 

 • Jak jsme si již řekli, Zetas svým Filadelfským experimentem otevřeli trhlinu v časoprostoru a umožnili tak mezidimenzionální prostup svých sil do našeho D3 prostředí. Tento cíl však nebyl jediný, který tímto experimentem zamýšleli dosáhnout. Již jsme si naznačili, že na Zemi se ve 20. století vrátili a zahájili zde realizaci nejen své Staré agendy (únosy lidí a genetické manipulace), ale i Nové agendy Zetas. O co v ní jde ? Tato agenda přímo souvisí s koncovkou naší šachové partie, respektive s aktivitami, které mají způsobit, aby tato koncovka nedopadla pro lidstvo dobře. Jde o to, že v průběhu SAC 2000-2022 by mělo dojít k propojení morfogenetických mřížek planet Země a Tara a tento průnik je jednou z podmínek k úspěšné realizaci vzestupných/přestupných procesů mezi těmito planetami/dimenzionálními sférami. Tento proces je vnitřně, fyzikálně propojen s naším Sluncem a jeho "elektromagne-tickým stavem" a proto se rozhození tohoto stavu, který by znemožnil planetární průnik Země s Tarou stalo cílem snah a obsah jejich Nové agendy. Za tím účelem využili svých invazních sil z Filadelfského experimentu a zahájili ostřelování Slunce EM pulzy. V  letech 1952 - 1968 - pozemští vědci pozorovali sluneční nestabilitu a začali mít starosti ohledně posunu zemských magnetických pólů (lze vygooglit).
 • 7.8.1972 - nakonec přece jen došlo k ohromnému výbuchu na Slunci přičemž došlo k vygenerování Rudého pulzu, který dokonce měl ambice zničit v září roku 1972 veškerý pozemský život! Bezpodmínečně muselo dojít k intervenci ze strany Strážců. Tito na ochranu Země před tímto pulzem instalovali a uvedli do provozu vlastní ochrannou Frekvenční ohradu - známou jako 11:11/12:12 a rovněž zahájili genetickou opravu unesených lidí ze strany Zetas. V roce 1973 Strážci začali s energetickými regeneračními infuzemi do Slunce s cílem opravy jejího pole, které Zetas poničili svými EM pulzy a následným výbuchem a postupnou likvidací neblahého, "elektro-magnetického" vlivu Zetas na lidstvo. V důsledku toho se však elektromagnetická situace na Zemi stala značně nestabilní a tak byli Strážci nuceni přistoupit k velmi sofistikovanému opatření. Spočívalo v tom, že po celé období 1973 - 11.1.1992 Strážci využili technologii Holografických virtuálních implantátů s cílem zachovat na Zemi iluzi, že se Sluncem a pozemskou elektromagnetickou situací  je vše v pořádku a je stabilní, zatímco sami prováděli své sluneční opravy a likvidaci Zetas vlivu (frekvenční ohrady z 18.století).
 • V roce 1982 Zetas, frustrovaní z jejich klesajícího vlivu na lidstvo, přistoupili na jednání se Strážci, přičemž výsledkem těchto jednání byl příslib Strážců, umožnit Zetas rasám další existenci v rámci bio-regeneračního programu Zákonů Jednoty a to v jiném planetárním systému D4 pásma výměnou za to, že se vzdají svých záměrů s planetou Země a Tara a do SAC 2000-2022 již nebudou zasahovat. Na tuto dohodu přistoupila v letech 1982-1984 většina ras Zetas s výjimkou jediné - Zetas z Rigelu v hvězdném systému Orionu, tzv. Rigeliánci alias Šediváci. Tito spolu s Nekromi-tony, kteří se rovněž svých invazních plánů se Zemí nehodlali vzdát vytvořili koalici rebelů, která pokračovala v dosavadních snahách a v roce 1983 (po čtyřiceti letech) rozjela nový protilidský projekt, podobný tomu Filadelfskému z roku 1943 pod názvem Montauk. O co v něm šlo tentokrát?
 •  V rámci projektu Montauk se Nekromitonům a Zeta Rigeliáncům podařilo 14.8.1983 rozdvojit prostup ve Zdi v čase i směrem do Andromédského matrixu, což Nekromito-nům umožnilo navýšit stav svých invazních sil na Zemi. Zeta Rigeliánci rovněž posílili stav svých sil a z prostředí D2 planety Země, ze svých invazních kosmických lodí zahájili ostřelování EM pulzy planetární mřížku Země s cílem obnovit funkčnost své blokační Frekvenční ohrady a dosáhnout cílového efektu v příštím období zemského magnetického vrcholu v srpnu roku 2003. Od této chvíle rovněž Zeta Rigeliánci opětovně zahájili únosy lidí za účelem provádění hybridizačních, genetických experimentů. Na tento vývoj zareagovali zejména Drakoniánci, kteří sáhli k fyzické invazi svých domovských sil ze systému Orion jak do D3 prostředí naší planety, tak i do prostředí D5 planety Tara a D7 planety Gaia. Situace se opět silně přiostřila a vyústila v horkou kosmickou válku, kdy i ostatní skupiny Soupeřů zejména Anunnakové, přispěchali do prostředí naší planety se svými kosmickými posilami. Rovněž tak přispěchali se svými silami i Strážcové. Každý čtenář si v tomto okamžiku již může dělat vlastní korelaci s tím, co politického se dělo na planetě Země. Asi nikoho z čtenářů tak již nepřekvapí, proč Ronald Reagan, americký prezident v březnu roku 1983 pro všechny tehdy překvapivě vyhlásil vojenský program známý jako "Strategická obranná iniciativa" - SDI - čili tzv. Hvězdné války. A tento název - Hvězdné války - byl i názvem přesně popisujícím to, co se tehdy skutečně odehrálo. Názvem popisujícím skutečné "válčení v nebi" v HU-2 a HU-3, mezi vzájemně soupeřícími frakcemi Soupeřů, válčení které se dostalo i do poměrně velké blízkosti k pozemským přístupovým místům. Výsledkem těchto válek bylo dosažení nového status quo v pozemských poměrech, ve kterých získali vedoucí pozici Drakoniánci a odstavili tak Zetas-Nekromitonskou koalici z vedoucí pozice. V této souvislosti může být zajímavé, že v listopadu 1983 papež Jan Pavel II. odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace a následně, na začátku roku 1984 USA a Sovětský svaz vyhlásili společný kosmický program orientovaný na dosažení planety Mars.
 • V září roku 1989 Strážci dokončili opravu poškozeného slunečního pole a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem zvýšit frekvenci jejího jádra a pokračovat tak v přípravách na dimenzionální průnik planet Země a Tara v SAC 2000-2022. 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého kvantového vlákna lidské DNA. SAC 2000-2022 mohl pokračovat dál a stejně tak i my v našem příběhu. Pojďme se nyní podívat na to, jak na celou tuto válečnou situaci reagovali Strážci.

 

10.4 Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)

 •  Jsme v roce 1983, ve vesmíru zuří Hvězdné války v důsledku invaze Drakoniánců z Orionu, koalice Zetas/Draco organizuje projekt Montauk a na Zemi se adekvátně tomu přeskupují vojensko-politické síly, Strážci stále mají plné ruce práce s opravu Slunečního pole, situace vůbec nevypadá dobře. Pojďme si říct, co následovalo, zejména když mnoho z čtenářů jsou žijícími pamětníky těchto nedávných dnů. V této chvíli našeho výkladu budu nucen opět o něco více napnout trpělivost laskavých čtenářů s koncepty, které se doposud vzpírají  "zdravému lidskému rozumu". Jde o to, že z pohledu vyšších dimenzí či časoprostorových cyklů, se lineárně odehrávající děje ve skutečnosti neodehrávají v časové posloupnosti. Bez dalšího objasňování této multidimenzionální fyziky (které je v Pramenech dostupné) si pouze řekněme, že Prameny konstatují, že Strážcové z vyšších dimenzí, dobře znají pravděpodobnostní vývoj v budoucnosti našeho časového cyklu a proto vědí, že v roce 2976 n.l. dojde ze strany vítězné koalice Zetas/Nekromitoni ke zničení planety Země v nukleárním výbuchu, pokud by se tato v našem SAC 2000-2022 skutečně dostala pod nadvládu Soupeřů, kteří usilují o sabotáž zdárného průběhu SAC 2000-2022 a ovládnutí planety. A při tomto zániku planety Země by všechny nevzestoupené Duše došly svého konečného zániku. S cílem zabránit tomuto vývoji, došlo k přímé intervenci ze strany Strážců až z planety Aramaténa D12 v hvězdném systému Lyry! Tato intervence vedla v prosinci roku 1984 k vytvoření krizového, intervenčního plánu, prostřednictvím kterého by mělo být dosaženo odvrácení tohoto v pravděpodobné budoucnosti hrozícího smrtelného nebezpečí ze strany aktuálně se infiltrujících Soupeřů (Zetas/Nekromitonů) s cílem ovládnout planetu Země v SAC 2000-2022. Tento krizový intervenční plán je znám jako tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu - BZP (Bridge Zone Project), na jehož realizaci se podílí i lidstvo. A je to právě nezbytný podíl lidstva, který je potřebný k úspěšné realizaci plánu BZP, který se stal hlavní motivací k tomu, že bylo rozhodnuto uvolnit utajované materiály, které jsou v tomto textu pojmenovány jako Prameny, lidstvu. I stručný popis podstaty tohoto BZP plánu však již přesahuje rámec tohoto historického exkurzu, takže si o něm povíme něco víc až jindy. Jen si naznačme, že myšlenkou tohoto plánu je nedopustit válečnou konfrontaci v SAC 2000-2022 (která by sama o sobě znamenala nenahraditelný pokles vibrační úrovně/energie planetární mřížky), ale uskutečnit jakoby celoplanetární, dimenzionální úhybný manévr, který by znemožnil Soupeřům invazi na planetu Zemi v tomto SAC. Soupeři si tohoto plánu Strážců jsou samozřejmě vědomi, ale vzhledem k omezeným časovým dispozicím by již neměli být schopni adekvátně zareagovat a jeho uskutečnění zabránit. Současně Strážci opět nabídli mnoha skupinám Soupeřů amnestii a bio-regenerační kontrakty, pokud by byly ochotny přistoupit na mírovou Smaragdovou úmluvu, přičemž mnoho, zejména ne-Rigeliánských ras Zetas na tuto nabídku přistoupily. Strážcové rovněž doufali, že se jim podaří přesvědčit i Padlé andělské kolektivy Anunnaků, aby odstoupily od svých plánů a společně se Strážci vytvořily protisílu k rebelujícím Zetas, Drakoniáncům a Nekromitonům s cílem neválečného řešení, které by tak neohrozilo zdárný průběh SAC 2000-2022. K tomu však nedošlo a na tuto nabídku reflektovaly jen některé menší skupiny Anunnaků (Enoch-Jehoviánci), ostatní se dál drželi svých cílů, vytýčených Atlantskou konspirací. Tato jejich pozice platila až do roku 1992, kdy došlo k další změně v celkové situaci, která je v Pramenech pojmenována jako Finální drama.
 • V roce 1992 se koalice Zetas/Nekromitonů spojila s Drakoniánci a společně se rozhodli zásadním způsobem zaútočit proti Anunnakům a získat definitivní výhodu v podobě propojení vlastních PIN systémů k Planetární mřížce a převzetí jejich PINů. Za tím účelem zahájili elektromagnetický útok proti klíčovému PIN systému Anunnaků - NDCG (Nibiruian Diodic Crystal Grid) EM pulzy vysílanými skrze vlastní PINy, budované od doby Filadelfského experimentu (poznamenejme si, že název jejich klíčového PINu je Falcon). Jedinou obranou Anunnaků proti této spojené síle ostatních Soupeřů spočívala v tom, že se Anunnakové obrátili na Strážce a zahájili s nimi vyjednávání o spolupráci, ochraně v rámci Smaragdové úmluvy a opětovnému přijetí do Programu vykoupení. Tyto podmínky, za kterých většina Anunnaki skupin, sice zdráhavě a neochotně, ale nakonec přece jen v listopadu roku 1992 vstoupila pod Smaragdovou úmluvu, jsou známy jako tzv. Plejádsko-Siriánská úmluva. Klíčovou dohodou bylo, že Anunnakové postoupí Strážcům kontrolu nad svým PINem NDCG a jím reverzně ovládaným Slunečním Hvězdným portálem, skrze který Anunnakové dlouhodobě (od doby vzniku Luciferiánské úmluvy) drželi v šachu všechny své dosavadní soupeře a zejména lidstvo. Strážcům se tak rovněž otevřela možnost, propojit své PINy s NDCG a tím natolik posílit své operační možnosti, že by byli schopni znefunkčnit PINy aktuálně existující anti-kristovské koalice Zetas/Nekromitoni //Drakoniánci, což se Strážcům nepodařilo uskutečnit od konce 2. světové války. Velmi blízko k tomu měli v srpnu roku 1992, když se Zetas s pomocí svých iluminátských loutek "Montauk boys" pokusili 12.8.1992 o zesílení svého PINu Falcon ze své základny na Bermudách. Tato událost rovněž přispěla k následnému rozhodnutí Anunnaků, přistoupit na jednání a dohodu se Strážci. Výsledkem tohoto experimentu byl vznik ohromného podmořského zemětřesení, které 24.8.1992 dodalo sílu hurikánu Andrew natolik, že jeho rychlost stoupla až na 400-480 km/h. Okolnosti vzniku tohoto nejničivějšího hurikánu v historii USA byly před lidmi samozřejmě zcela zamlčeny a naopak, ničivé síly hurikánu bylo zneužito k umělému nasměrování proti lidem, kterým byly podány falešné informace o směru pohybu tohoto zkázu šířícího "přirozeného" hurikánu. 
 • A o tom, jak Finální drama probíhalo dál, si řekneme v další části našeho povídání. Již nyní si však můžeme naznačit, že by to snad ani nebyli Anunnakové, kdyby se brzy neobjevily další zvraty v přípravě na koncovku celé této grandiózní šachové partie, v bibli pojmenované jako Armagedon či Apokalypsa. A o tom co následovalo si povíme něco víc v následující, předposlední části našeho vyprávění.

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist