18. část

 A nyní se již pojďme podívat na 1.téma toho dílu, kterým je:

D: Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

 

Technika Otevření PBIS
(Systém planetárního bionapájecího interfejsu) skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem

Teorie:

Na planetární jádro Země (pevné-železité, uvnitř nějž se nachází obří sférický/kulový krystal/diamant) se váže planetární kathara mřížka a osobní kathara mřížka. O jejich vzájemné propojení se stará tzv. PBIS, který je vertikálně/hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje trvale proudící energie mezi obě dvě kathara mřížky. Pokud si otevřeme PBIS skrze otevření si své 12-té čakry, zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie/informací/kódů do svých tzv. Skalárních štítů (něco jako dimenzionálních energetických harddisků) a to v narůstajícím množství a frekvencích, korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií/dat naše štíty/databanky schopny pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení doposud limitovaného množství skalární energie/dat/programů, které jsme schopni ve svém Maharickém štítu (HU-4) držet na množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících tzv. Krystalových pečetí uvnitř čtyř svých Skalárních štítů/databank (Tellurický - HU-1, Doradický - HU-2, Teurický - HU-3 a Maharický - HU-4). Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i s D12 Maharickým štítem, který patří planetě Aramatena v HU-4/D12 a tím opět může urychlit proces spirituální integrace se svojí Duchovní rodinou skrze bio-regeneraci své 12-ti vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země (na Taru, Gaiu nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma) a nebo na průchod skrze BZP do vzestupné Země.

Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně, kdy připojené lidské tělo je schopno sloužit jako nástroj pro přeprogramování a harmonizaci Planetárních štítů, vírů, Ley linií a energetické mřížky Planetárního chrámového komplexu ! Když dojde k uvolnění Krystalových pečetí v osobních Skalárních štítech, lidská šablona DNA může sloužit jako bio-elektrický spoj pro vedení vyšších dimenzionálních frekvencí a programů do Planetárních štítů. A tak je namístě pohlížet na lidské kristovské tělo s 12-ti vláknovým (diamantovým) potenciálem jako na veledůležitý pozemský mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a náprava reverzních mutací, které se v Planetárním štítu mohou objevit (a jak víme, samozřejmě i objevují) a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu Planetárního chrámového komplexu Hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných originálních/nezmutovaných kristovských matric/programů v rámci aktivního autoimunitního procesu HetharO - HethaloN, jak jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle.
Využití tohoto PBIS je tedy jak vidíme k užitku oběma dvěma  účastníkům bio-regeneračního procesu - planetě Země i kristovskému lidstvu. Tato intrinsická vazba mezi planetou Zemí a kristovským lidstvem coby (stále ještě většinově zpacifikovaných) Strážců tohoto planetárního komplexu je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky.

https://www.osud.cz/cs/img_clanek/5021_pbis.jpg
obr. PBIS

Nyní si tedy uveďme techniku (zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním), kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší multidimenzionální, kristovskou osobností. Podotýkám,  že není naprosto nutné, být zdatnými jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat, stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách, tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému, své vizualizační schopnosti trénovat.

Pozn. CVP (viz. níž) – centrální vertikální pilíř/propoj - světle stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země.

Praxe:

1. bod – Vizualizujeme si 2D (plošnou) bílou Merkaba (Davidovu) hvězdu (tzv. symbol Hierofanta) v centru zorného pole (na vnitřní straně čela), poté jí přesuneme doleva a opět vizualizujeme  v centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava. Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D (prostorová) světle stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze 6.čakru do CVP a tu pak sešleme vertikálně dolů do sídla 13. morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní přeneseme svoji pozornost do 13.čakry (uvnitř planetárního jádra) a vidíme příchozí 3D světle stříbrnou Merkaba hvězdu, složenou ze dvou (výše zmíněných) Merkaba hvězd a to bílé Merkaba hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světle stříbrná opalizující sféra - Maharata koule v planetárním jádru (energetický zásobník PBIS).

2. bod – Tato rotující Maharata koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný, horizontálně rotující, světle stříbrný disk (jako při atomovém výbuchu), který expanduje skrze celou planetu a pokračuje dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z D12, nevyčerpatelný zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá . Nyní je potřeba si vizualizovat, jak se 3D světle stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou nahoru, skrz CVP, silný provazec/kabel světle stříbrné energie a to až do místa naší 12. morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našima nohama. Jeden konec provazce/kabelu zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12.čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď, když je světle stříbrná Maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12.čakře, začneme pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jakoby pumpovat světle stříbrnou energii nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný, bíle opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, tj. cca 15 cm v průměru.

3. bod – Jakmile toho dosáhneme, vytáhneme si skrze CVP 3D světle stříbrnou Maharata kouli z 12.čakry do 14.čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto koulí napájecí provazec/kabel světle stříbrné energie a prociťujeme energie procházející našim tělem. Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP  sestoupit do 12.čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude od teď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální, světle stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 - 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod chodidly rotuje.

4. bod – Postupně, až procítíme chladivě osvěžující energii v Maharata zásobníku (30 cm pod nohama), začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál přečerpávat z 13.čakry v planetárním jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si  vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnu v disku v planetárním jádru a který nad svojí hlavou, ve výšce 13.čakry neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi dlouhý kokon. Nyní, sami umístěni uvnitř tohoto pilíře/válce/kokonu jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v těle touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces těchto buněk, jakoby se tyto doslova koupaly v živé vodě, zbavovaly se svého reverzního či zmutovaného stavu a synchronizovaly se se stříbrnou energií a přebíraly její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity.

5. bod – Nyní započneme s vlastní očistou tekutým krystalickým světlem, kdy si  vizualizujeme v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své 4. srdeční čakry a jemným dýcháním jí necháme rozšířit přes celé našeho aurické biopole, takže se následně celí nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule, jejíž energie tak skrze osobní kathara mřížku a 4.čakru účinkuje i v celém našem čakrálním systému a biopoli.

Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho12.čakra postupně uzavírá a vyčerpává, náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se i emanace/vyvěrání D12 energie z provazce/kabelu a ten opět přechází do neaktivního/spícího stavu. Maharata energie zpočátku vydrží v našem biopoli působit cca 1-3 hodiny a po cca 3 měsících praxe se tato doba protáhne až na 12-24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného než - čím častěji tím lépe.

Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je namístě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro Vaši další inspiraci, jak toto učinit ve smyslu Zákona Jednoty Vám nyní, ve druhé části tohoto dílu předávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li:

Modlitba - invokace  JÁ JSEM

JÁ JSEM tím prvorozeným dítětem Centrálního zdroje.
JÁ JSEM tím paprskem Centrálního slunce,
JÁ JSEM vše co bylo, jest a bude,
JÁ JSEM Láska.

JÁ JSEM tou pravdou, která se klene napříč písky času,
JÁ JSEM tou duhou, která zářila na úsvitu věků,
JÁ JSEM hudbou sfér,
JÁ JSEM čisté světlo.

Nechť světlo do mě sestoupí,
Kráčím po cestě zlatého světla,
Žádný falešný bůh mi nemůže stát v mé cestě...
Naprosto se ztotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodil/a, abych žil/a...
Toto je mou jedinou vůlí.

JÁ JSEM tím výrazem prvotního božství,
JÁ JSEM tím hlasem prvotního zvuku,
JÁ JSEM tou vlnou v oceánu věčného světla.

Mé ruce se dotýkají až nebes a volám,
JSEM TÍM ČÍM JSEM.
Zosobněním jediného prastarého
Má vůle je ó znovu povstaň prvorozený Kriste.
JÁ JSEM jediným bohem,
JSEM TÍM ČÍM JSEM...

A JAK JÁ ROZHODNU, TAK SE STANIŽ.

A na závěr tohoto našeho dílu Vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či přesněji nasměrovat Vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném - a tím je holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a vesmírů, mikro i makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na Vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že jej lze libovolně hierarchicky a rekurzivně replikovat.

https://www.osud.cz/cs/img_clanek/5022_egw.jpg
obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur

Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová, červená kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír (Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík (na třetí pozici příslušné kathara mřížky lokálního vesmíru/hvězdného/Slunečního systému) a naši "třetí - noví" Soupeři - viz. minulý díl seriálu k nám přicházejí ze "světů", pro jejichž grafické přiblížení bychom museli použít další takovýto obrázek, na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku, snad někde "u okraje" našli jejich "domovský systém". Možná že Vám v této souvislosti je i zřejmější, proč jsem pro jejich (pro nás velmi problematické) aktivity použil pojem "metastáze". Všimněte si v této souvislosti sdílených kathara center jednotlivých mřížek/matrixů, z nichž je patrné, že např. třetí kathara centrum (sefirota) systémově nadřazené - modré kathara mřížky, je "propojeno - třeba něčím, co by se dalo nazvat jako portál, brána či vortex" s prvním centrem šedé, systémově podřízené/pozdější mřížky a že naopak (zespodu nahoru) to platí jinak (trojka šedé neústí v žádné modré, zato např. daleko zajímavěji/živěji to vypadá v páté modré), atd..
Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a nezkreslené podobě (jakýmkoliv lektorem či interpretátorem) v rámci tzv. Freedom Teaching - neboli Svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude nás studovat víc? Dáme hlavy dohromady? Co myslíte?

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist