Obsah

·         Úvod

·         Předmluva - dvanáctero postřehů

 

1.     Hlavní události odehrávající se před zrozením lidstva

1.  Vznik našeho vesmíru neboli tzv. Velký třesk

2.  Vznik a prvotní osídlení našeho vesmíru

3.  Andělské války (před 250 miliardami až 570 miliony let)

4.  Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras – lidstva (před 568 miliony lety)

 

A.   První nedějepisná vsuvka - Jehoviánské pečetě – skutečné Vnitřní ukřižování Krista

 

2. Vědomí, rasy a duchovní rodiny

 

3. Záchranná mise Amenti

             1. Příprava na Záchrannou misi Amenti, vznik pozemských genetických ras a 12-ti kmenů současného lidstva, 1. osídlení planety Země

             2. Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Elektrickými válkami

             3. Elektrické války - další globální katastrofa

 

B.     Druhá nedějepisná vsuvka - technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců

 

   4.   Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Tisíciletými válkami (Druhé osídlení)

   5.   Současné, Třetí osídlení planety Země , nová úloha kristovského lidstva T-2

   6.   Čtyři kruhy Třetího osídlení

 

C.      Třetí nedějepisná vsuvka - Zákon Jednoty aneb zákon jednoho Boha

 

4. Lemurie

 

              1. Infiltrace Drakoniánců , zkáza Lemurie, přestěhování Mostu úmluvy do Egypta

              2. Budování Egyptské civilizace a pyramid, rozštěpení originální rasy Melchizedeka

 

5. Atlantská konspirace a zánik Atlantidy

 

              1. Neplánovaná zkáza Atlantského kontinentu, zrada Thovta a masakr Eiyan, Luciferiánské spiknutí, mírové období a útoky na Egypt

              2. Útok proti Sféře Amenti a její neplánovaný sestup, finální zánik Atlantidy, civilizační pád lidstva

              3. Neplánovaný sestup Sféry Amenti a náhradní smrt planety, Země jde do kosmické karantény, pozastavení Záchranné mise Amenti

 

6. Ego a Vyšší Já

 

              1. Identifikace problematiky

              2. Co s tím dělat ?

 

7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona

 

              1. Rekapitulace Atlantské konspirace

              2. Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon

              3. Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

              4. Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona

              5. Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 p .n.l. - 12 p .n.l.)

 

8. Mise Ježíše Krista

 

              1. Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise

              2. Mise Krále Artuše a Rytířů kulatého stolu

              3. Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů

              4. Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení

 

9. Vnitřní struktura Soupeřů

 

10. Klíčové události 20. století

 

                1. Druhá světová válka

                2. Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války

                3. Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)

                4. Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)

 

11. Finální drama 1987-2000,
         tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022

 

                1. Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

                2. Některé motivace a souvislosti

                3. Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

 

D.     Čtvrtá nedějepisná vsuvka - technika Otevření PBIS skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem

 

1.   Modlitba - invokace JÁ JSEM

2.   Představa o holografické struktuře mikro i makrokosmu

 

12. Závěr seriálu – současnost, finále

 

                1. Stručná rekapitulace

                2. Překážky na cestě domů

                3. Pozemská situace v SAC 2000-2022

                4. Galaktický nadhled

 

 

  

© Petr Penguin, Beskydy, duben - říjen 2009

 

optimalizace PageRank.cz TOPlist