Proroctví

Proroctví... Na sklonku minulého a počátkem nynějšího století mohlo (a může) lidtsvo slýchat nesčetněkrát, že ten a ten prorokoval to a to. V naprosté většině se mluví o tzv. konci světa.

Co to je však proroctví? Jednoduše můžeme říci, že je to někým vyřčená představa co by se mohlo, anebo mělo udát. Ti, kdož tuto představu nebo vizi mají a vyřknou ji, bývají nazýváni proroky.

Wikipedie o nich říká toto: "V běžné řeči je prorok člověk schopný předvídat budoucnost. V tomto smyslu prorokuje či vyslovuje proroctví."

Podle biblických měřítek je největším prorokem Mojžíš, který mluvil s Bohem, a skrze kterého dal Bůh lidem zákony, tzv. desatero, kterým se měli lidé řídit. V Bibli najdeme podobných, ne však tak významných proroků celou řadu (např. Samuel, Elijáš, Izajáš a další). Ve velké míře se však jednalo o proroky, kteří napomínali lid a a ukazovali jak se má chovat, aby neupadl v Boží nemilost.

Obraťme se však k naší budoucnosti, resp. k tomu co o ní říkají různá proroctví. Samozřejmě, už i v Bibli se můžeme něco o budoucnosti dočíst. V poslední knize Zjevení Jana se často mluví o apokalypse. Využijeme-li opět wikipedii, tak se dozvíme, že: "Termín „apokalypsa“ pochází z apokalypsy par excellence, z novozákonní Knihy Zjevení svatého Jana, jež začíná právě slovy „Zjevení Ježíše Krista“, řecky Άποκάλυψις Ίησοῦ Χριστοῦ (Apokalypsis Iésú Christú), podle nichž dostala svůjnázev jak samotná kniha Janova zjevení, tak celý literární druh." Zjednodušeně můžeme říci, že apokalypsa je vlastně zjevení či odhalení osudu lidstva a světa.

V následujících odkazech se podíváme na různá jiná proroctví, která se vztahují k naší době, resp. právě k blízké budoucnosti.

Uršula Sontheilová - Matka Shiptonová

I-ťing neboli Kniha proměn

Cheopsova pyramida v Gíze

optimalizace PageRank.cz TOPlist