Uršula Sontheilová - Matka Shiptonová

"Když obrazy budou se hýbat jako živé,
když lodě plout budou pod mořem jako ryby čilé,
když člověk vzletí jako pták a po obloze létat bude,
pak polovina světa, v krvi hluboko pohřbená, zahyne.
 
Přijde rok tisíc devět set a třicet šest,
zděné domy budou svítit slámou a poleny.
Na ně chystá se plánované války pěst,
oheň s mečem smýčí po zemi.
 
Lidská myšlenka poletí kolem světa
tak rychle, jak hbitý je mžik oka.
 
Ženy se začnou chovat jako šílené,
oblékat se jako muži, nosit kalhoty,
ostříhají si vlasy a zmizí i copy,
osedlají si koně obkroč, bez studu.
 
To bude znamení všem vidoucím,
buďte si jisti, to přihodí se všem dosud živoucím,
naráz odumře láska a manželství vymizí,
ubude národů a nevinnost všem bude cizí...
 
Tři spící hory náhle procitnou,
bahnem, ledem a smrtí vydechnou.
Pak v jeden ráz město za městem země pohltí,
v zemích, o nichž já ještě nevím, těchto dní.
 

Pak přispěchají záplavy rychlých vod,
jež celou Zem změní v jediný blátivý brod.
Lidstvo mizící v močálu slizkosti
pro bližní své vydá jen steny úzkosti.
 

 

Velikášství své a úsměv, jež tvář mučí,
nakonec pohnou Bohu samému žlučí.
Země se rozestoupí, pukne Zem
a prchat bude člověk, král i s posledním otrokem.

 

V jakési zemi tak tuze vzdálené,
potloukat se budou hloučky ztracené,
nezbude jim nic než opustit vše, co znali,
maličko je jich na to, abychom je počítali.

 

Však země nová, z moří zrozená,
suchá, čistá, měkká a svobodná,
zbavená špíny lidstva a jeho mizérie,
zdrojem se stane nového člověka dynastie.

 

Leč ještě dříve, než se pokolení znovu zrodí,
stříbrný had vstoupí do těch dní.
Vyvrhne lidi dosud nikdy nespatřené,
aby se smísili s těmi, jež dosud nosí Země.

 

Jen chladná hlava těchto lidí může
osvítit mysl budoucího muže,
vstoupit do něj a ukázat mu jak
docela obyčejně žít a míti se rád


Už druhé děti, jež ta pokolení přinesou,
pochopí věci přirozeně tak jak jsou.
Dorostou spanilé, skromné a docílí
počátek Zlatého věku nových dní."

...

 (převzato ze stránek magazínu Gnosis9.net, z knihy - Tom Kay: "Kdy přijde kometa", Knižní klub, Praha 1998)

 
Toto jsou jen úryvky z proroctví ženy, která pravděpodobně žila v letech 1488 až 1561 v Anglii. Svá proroctví psala ve formě básní, a co je úžasné, mnoho jejích předpovědí se vyplnilo ještě za jejího života. Narodila se a žila v Severním Yorkshiru. Dodnes existuje v městě Knaresborough památník Matky Shiptonové a jeskyně, kde se údajně narodila. Vedle vchodu do jeskyně je situován tzv. Vysoký most, který je též zmiňován v proroctví, které říká: "Svět dospěje ke svému konci až Vysoký most třikrát spadne". Tento most se už dvakrát zřítil...
 
Jak ovšem vidíme, tato žena nepředpověděla konec světa tak, jak jej podávají mnohá media, a mnozí lidé... Pokud se nad tím hlouběji zamyslíme, tak nás čeká vlastně lepší budoucnost. Ano, bude muset dojít k nějaké, možná obrovské změně. Ale potom má přijít jiný, nový, lepší svět. S novými zákony, s novým myšlením, s novým postojem. Svět naplněný láskou, soucitem, klidem, pokojem, mírem... Bude to počátek "Zlatého věku nových dní". Co myslíte, je to jen přání člověka? Je to jen pouhá vize? Anebo k tomu všemu spějeme?
 
                         Rok 2012: Stane se tentokrát apokalypsa realitou?
 

 
 
 
optimalizace PageRank.cz TOPlist