květen 2010

KVĚTEN

Pomalu se blíží polovina roku 2010 a pátým měsícem v kalendáři je květen aneb máj. Tento měsíc trvá 31 dnů. Už od 13. století je spojován s lidovými tradicemi, jako je např. stavění májky, ale také je hned 1. květen označován jako Svátek práce, a druhou květnovou neděli se slaví Svátek matek. Ve stejný den, kdy začíná květen, začíná i leden následujícího roku. A tak protože letos je prvního května v sobotu, bude i prvního ledna 2011 v sobotu. Hned následující den, neděle 2. května, je také vyhlášený Mezinárodním dnem ptačího zpěvu. Kromě toho je měsíc květen také nazýván měsícem lásky. A protože básník Karel Hynek Mácha věnoval tomuto měsíci jednou dlouhou báseň, uvádím zde alespoň, i když notoricky známý, výňatek:

Karel Hynek Mácha
MÁJ

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se – milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí –
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář –
tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milence milenka hledá –
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléze šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou.
Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru, k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou –
v čas lásky – láskou každý tvor.

květnové pranostiky:

 

 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj vyženem kozy v háj.
 • Sníh v máji – hodně trávy.
 • Studený máj – v stodole ráj.
 • Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
 • Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
 • Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný.
 • Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 • V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - poroste chlebíček.
 • Májová kapka platí nad dukát.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Deštivý květen - žíznivý říjen.
 • V máji hřímoty nedělají trampoty.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

 

 a podle dnů:

1.5. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

1.5. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

14.5. Pankrác Urban bez deště - hojnost vína.

14.5. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

15.5. Déšť svaté Žofie švestky ubije.

25.5. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.

27.5. Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

optimalizace PageRank.cz TOPlist