Zajímavosti z dobového tisku

Pro zajímavost, co psal dobový tisk o lávce přes budějcký ranžír v roce 1913.

Tehdy byla lávka v provozu necelých pět let a je v provozu ještě dnes:
Odůvodněná stížnost dochází nás od obyvatelů Suchého Vrbného a obyvatelů bydlících za lávkou v Pětidomí. Při stavbě nádraží stržen byl starý viadukt a místo něho postavena byla lávka směrem k Dobré Vodě. Lávka ta pro svoji sráznost stala se již často příčinou menších úrazů jak jezdců na kolech, tak malých dítek, táhnoucích ruční vozíky. Vozíky pro velký sráz 1 se rozjedou, malé děti udržeti jich nemohou a tak dochází k častým kalamitám. Nedosti na tom, že obyvatelům Suchého Vrbného a Pětidomí odňato bylo přímé spojení do města Lannovou třídou; c.k. dráha stará se o spříjemnění cesty přes novou lávku způsobem více nežli nešetrným. Pravidelně ráno, neb kol půl 8. hod. ranní zůstane pod lávkou státi některá lokomotiva, jako na příklad minulý pátek lokomotiva č. III. 325 56.106 a vychrluje černý čpavý kouř přímo na lávku, takže chodci musejí procházeti tím kouřem.
Někteří zřízenci dráhy, jak velmi často se stává, mají z toho ještě radost a potěšení a smějí se dole jen což, jak ženy a děti kouřem se musejí prodírati. Mnohdy mladá žena v čistých šatech jde do města a než přejde lávku, má šaty téměř šedé. Toto jednání jest nešetrností prvního řádu i doporučujeme, by strojvedoucím bylo nařízeno, by se stroji zajížděli dále, tak aby chodci na lávce nebyli obtěžováni.

1 velký sráz.  Dnešní ještě větší sráz způsobený zvednutím lávky kvůli elektrizaci v roce 1968 by asi tehdejší občané vůbec nerozdýchali.

text dodal BMBČ  

Snad pro zajímavost. Jak to chodilo na prvním budějovickém železničním přejezdu nacházejícím se těsně u nádraží v roce 1869:

...kdo je nucen používat dobrovodské silnice vedoucí přes nádraží, ať již pěšky nebo povozem, přihodí se mu často, že musí čekat plnou půlhodinu, ne snad kvůli návěstěnému vlaku, nýbrž proto, že přes přejezd stojí nákladní vlak připravený k odjezdu do Gmündu
a pro nějž nebylo ve stanici asi místa, a byl proto postaven ven ze stanice, takže bránil přechodu. Je opravdu pobuřující, musí-li se přihlížet, jak dotyčný vlakový personál si dává pohodlně přinášet jeden džbánek piva za druhým a v klidu je vyprazdňuje, zatímco na silnici čekající chodci mohou netrpělivostí puknout - a zato nejvýše se jim vysmějí!
Proč takový vlak není posunut dále a silniční přejezd není ponechán volný, to nedovedeme pochopit. Že laciný ohled k obecenstvu není silnou stránkou železničních zaměstnanců,
o tom jsme se již častěji přesvědčili.
Tedy: zajisté nic nového pod sluncem, což!?

Zdroj: Výběr 1969/2, str. 39


text dodal BMBČ  

Ještě něco k dnešnímu dni (24.XII.):

Vánoční nadílka na nádraží v Č. Budějovicích
V místnostech topírny I. v Č. Budějovicích bylo dne 24. prosince m. r. (1888) o poledni konáno štědrovečerní nadělení darů dětem služebníků a dělníků v nejnižších platech stojících a c. k. dopravnímu ředitelství v Plzni podřízených. Celkem bylo 38 dítek šatstvem
a obuví, 81 školními potřebami a 108 dítek pokrmem poděleno. Před rozdáváním darů těch konána při zářícím stromku vánoční vážná slavnost, při níž byly předneseny příhodné písně, kvartetem houslovým (z chlapců sestaveným) doprovázené a deklamace od dětí. Slavnostní řeč přednesl přednosta topírny pan Carmine, kteráž na hosty hojně shromážděné a na podělené děti patrný dojem učinila. K závěru byla pronešena zdravice Jeho Veličenstvu císaři pánu, načež zpívána národní hymna rakouská.
Mimo dary uvedené byl od c. k. dopravního řiditelství v Plzni darován vagón uhlí a 11. chudým vdovám po zřízencích dráhy rozdán...

text dodal BMBČ  
 

optimalizace PageRank.cz TOPlist