I-ťing neboli Kniha proměn

Podíváme se opět do wikipedie: I-ťing nebo také Kniha proměn, eventuelně Čínská kniha proměn je soubor čínských textů, jejichž vznik se datuje až do 2. tisíciletí př. n. l. V její hlavní části se jedná o řadu 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar (které mohou nabývat jangové nebo jinové podoby), které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Kniha proměn se používala (a dodnes používá) nejen jako orákulum, ale také jako filozofický a kosmologický systém, který hraje důležitou roli v taoismu, z kterého ve velké míře vycházela čínská kultura.
    Kniha se ovšem používá pro věštění. A to pomocí mincí. Postupuje se tak, že se vyřkne otázka a pak se mince házejí na stůl. Na papír se zaznamenává, zda mince padly na stůl horní nebo dolní stranou - tedy rubem nebo lícem. Když mince padnou na stůl tak, že nejméně dvě ukáží svou dolní stranu, nakreslí se na papír čára, rovná, plná čára. Pokud ale padnou tak, že se ukáže spíš horní strana, nakreslí se čára přerušovaná. Mince se hážou šestkrát. A vždy se zaznamená jak mince dopadly, každá další čára pod sebe. Tím vznikne tzv. hexagram. V knize je pak vyobrazených 64 hexagramů, a ke každému se váže nějaké proroctví... Nad touto knihou bádal od roku 1971 americký filozof, spisovatel a etnobotanik Terence McKenna (*16. listopadu 1946 - † 3. dubna 2000). A dospěl k tomu, že lze na základě hexagramů vytvořit graf, který nám může ukázat celosvětové změny. Graf který vytvořil má počátek shodný s napsáním knihy - tedy 2500 let před naším letopočtem, a končí 21.12.2012. V tento den totiž cyklus 64 hexagramů končí... Graf tedy tvoří jakousi linii, kterou Terence McKenna nazval Time wave zero. On sám říká, že dojde k ontologické přeměně podstaty času jako takového... Co to znamená? To si možná vysvětlíme jindy. Dnes se budeme spíše zabývat tím, co to pro nás může znamenat. Pan Terence McKenna si totiž vyzkoušel hodnověrnost tohoto grafu i ve svém osobním životě. Graf mu např. ukázal smrt jeho matky. Sice se nedá říci, že křivka grafu předpovídá události, ovšem ukazuje směr, jakým se svět podle ní bude ubírat. Když křivka klesá, vzrůstá počet změn a přibývá tzv. negativních událostí. Pokud křivka stoupá, počet změn je menší a negativní události téměř mizí. Je až zarážející, že např. ve 20. století křivka dvakrát klesá, což odpovídá dvěma světovým válkám. Na přiloženém obrázku můžeme vidět graf vygenerovaný od období průmyslové revoluce do roku 2012:

 

Na dalším obrázku je podrobnější výseč od prosince 2007 do prosince 2012:

 

Jak vidíme, poslední pokles křivky začíná ke konci roku 2008, během roku 2010 se graf mírně zpomaluje... Na přelomu let 2010 / 2011 křivka opět prudce klesá - a přinese sebou tak pravděpodobně poslední, velmi intenzivní část změn, které mají předcházet datu 21.12.2012. , ale pak opět křivka padá až do konce roku 2012. Budeme věřit, že to však není konec planety, konec našeho bytí na tomto světě... Podle mnohých dalších proroctví se totiž bude jednat o přechod z materialismu do tzv. vyšších vibrací... A to je příjemná vize, co říkáte?

Využil jsem zde následující stránky:

Gnosis9 - článek pana Jaroslava Krejčího
Večerní úsvit (pozor, při pokusu o zobrazení úvodní stránky mne program NOD32 zastavil s tím, že je tato stránka zavirovaná...)
Baraka - Terence McKenna o I-ťingu

 

optimalizace PageRank.cz TOPlist