17. část

11. Finální drama 1987-2000,
       tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022

 

11.1 Hlavní dějotvorné události od roku 1992
         do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

 

Pro přehlednou rekapitulaci těchto dějů si nyní přesněji seskupme hlavní hráče vystupující v našem Finálním dramatu. Obecně samozřejmě vycházíme z toho, že Kristovské síly se soustředí kolem skupiny Strážců - tzv.Guardian Alliance a jejich protivníci se soustředí do účelově proměnlivé koalice Soupeřů - v naší současnosti v podobě tzv. UIR. Předmětné zájmové kolektivy jsme si již podrobněji specifikovali a tak pro naše nynější účely si pojďme aktuálně účelově strukturovat naše hráče do šesti níže uvedených zájmových skupin, z nichž pouze skupina A stojí na straně současného andělského T-2 lidstva:

 1. Guardian Alliance a Indigo týmy (GA+IT) - Strážci a tzv. Diamantová agenda
 2. Annunaki kolektivy tzv. padlých andělů (tzv. Belial agenda)
  1. Samjase-Luciferiáni z Plejád
  2. Enlil-Nibiruánští Luciferiáni z Odedikronu
  3. Thoth/Enki-Nibiruánci/Zefelium
  4. Marduk-Luciferiáni (ze skupiny Galaktické federace)
  5. Marduk-Dramin satanisté (ze skupiny Galaktické federace)
  6. Jehova Anunnaki (Bipedal Doplhin)
 3. Dočasné a účelové spojenectví :
  1. Zeta Rigeliánců a Zeta Retikuli - tzv. šediváci rasy Zefelium
  2. Nekromiton Androméďanů - stvořitelé Nefilimů, míšenců Androméďanů a Anunaků
 4. Dočasné a účelové spojenectví : (tzv. agenda Černého slunce)
  1. Drakoniánců z Omikronu
  2. Drakosanů
  3. Reptiliánců z Odedikronu
 5. Kentaurští modří Luciferiáni z Alfa Centauri A, B, C

Tyto výše uvedené, dočasně ustanovené koalice tak představují naše hlavní hráče Finálního dramatu a nyní se již podívejme na chronologický přehled hlavních událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a to zhruba od roku 1992 do začátku SAC, kdy začíná startovat další otevřené kolečko událostí typu akce-reakce.

 • Jak jsme si již řekli, v roce 1992 se skupiny C+D zcela účelově domlouvají na společném postupu ve svém dalším snažení a v důsledku toho propojují své pozemské UHF sítě Phi-Ex a Falcon, což by jim v konečném důsledku mělo umožnit dostat do prostředí planety Země své invazní jednotky. Na to zareagovaly doposud samostatně operující kolektivy ze skupiny B a přidaly se na stranu skupiny A s cílem nedopustit vznik jasné dominance, která ze spojení C+D hrozila. A+B tak uzavírají dohodu, která vešla ve známost jako tzv. Plejádsko-Síriánská smlouva. Skupina B se v těchto smlouvách zavázala, že předá skupině A pod jejich kontrolu jak jejich síť NDCG, tak i kontrolu USG4 v prostředí našeho Slunce. Toto by umožnilo skupině A bezproblémově zajistit jejich hlavní cíl - a to hladký průběh pozemského SAC přicházející v letech 2000-2022 a vše konsekventní, co to znamená pro planetu i lidstvo.
 • V roce 1994 se tak skupinám A+B skutečně podařilo dosáhnout dočasného uzavření spojených sítí Phi-Ex a Falcon a tím i prostupu ve Zdi v čase a znemožnit tak zamýšlenou invazi skupin C+D na Zemi. Bylo jasné, že pokud by tato spolupráce vydržela a pokračovala, vše by běželo v intencích záměrů skupiny A, tj. směrem k bezproblémové realizaci projektu BZP. Tito následně zahájili přípravy na řízené seznámení lidstva s celou mimozemskou realitou a děním kolem nich, jakožto i významu a logice dění souvisejících s obdobím SAC 2000-2022. Pod vlivem zdánlivě stabilizované situace zahájila skupina A operace s reálnými přílety svých kosmických lodí do prostředí orbity planety Země. Avšak tyto se staly okamžitým cílem útoků ze strany opozičních skupin C+D, což vyústilo do rizika skutečných novodobých "Star Wars", odehrávajících se v naší Sluneční soustavě. Skupina A tak byla nucena se stáhnout, neboť rozsáhlejší eskalace konfliktu by vyústila do situace, která by poškodila pozemské lidstvo, křehkou spolupráci se skupinou B a pravděpodobně i znemožnila průběh samotného SAC 2000-2022.
 • V roce 1997 skupina A, přes nedobrou zkušenost s příletem svých kosmických lodí, však pokračovala v další pomoci při přípravě lidstva na události související s nastupujícím obdobím SAC 2000-2022 a prostřednictvím vlastních UHF sítí Face of Man, Great White Lion, Golden Eagle a Blue Oxen přistoupila k "probouzení" svých pozemských partnerů a spolupracovníků, zejména ze skupiny Indigo týmů.
 • V červnu 1998 však dochází k dalšímu klíčovému zvratu v celkové situaci. Pět sub-kolektivů ze skupiny B - B1 až B5 odstoupilo od Plejádsko-Síriánských smluv z roku 1992 a tak zásadně změnily poměry sil mezi vzájemně soupeřícími stranami. Tyto Anunnaki kolektivy Padlých andělů tak opět začaly hrát vlastní kartu a sledovat své vlastní cíle na planetě Země v nadcházejícím období SAC, nicméně se většinou přidaly k účelové spolupráci se skupinami C. Odstoupení prakticky celé skupiny B od smlouvy se skupinou A v roce 1998, které opět změnilo poměry ve vzájemných silách, uvolnilo ruce skupinám C+D a přineslo i další důsledky ve vývoji další situace. Jednalo se o tyto hlavní důsledky:
  • Skupina C se mohla vrátit k další, vyšší aktivaci a součinnosti svých sítí Phi-Ex a Falcon.
  • Skupina C se nakonec přece jen dohodla s kolektivem B6, který balancoval mezi oběma hlavními koalicemi a zahájili připojování jejich sítě Dove k síti C2-Nekromitonů - White Eagle a rovněž zahájili připojení hlavní sítě Nibiruánských Anunnaků - NDCG k síti C1-Zetas - Phi-Ex. Propojení těchto sítí natolik zvýšilo jejich výkon, že byli schopni dosáhnout na realizaci prostupu ve Zdi v čase a začít do naší reality importovat z jejich Fantomové reality své zkázonosné prostředky a dokončit tak "metastáze" reverzního kódování do planetární mřížky Země.
  • Neprodleně zahájili přípravné práce na vytvoření nové vlastní Frekvenční ohrady Země, jejíž cílem bylo dosáhnout v roce 2004 kompletního zablokování a kontrolování interdimenzionální komunikace v D4 pásmu, což by lidem a pozemským Indigo týmům značně zkomplikovalo vzájemnou komunikaci se skupinou A v tomto období a umožnilo tuto komunikaci v klíčových situacích falšovat.
  • Instruovali jednu ze skupin svých pozemských přívrženců - tzv. Alfa-Omega Nefilim Melchizedeky, aby tito neprodleně zahájili infiltrační útoky proti pozemským Indigo týmům skupiny A. Speciálně se zaměřovali na příslušníky týmů Indigo typ 3, což jsou genetičtí míšenci T-2 lidí a Anunnaků. Účelem jejich útoků bylo tyto Indigo týmy kooperující se skupinou A infiltrovat a v jejich prostředí vyvíjet záškodnickou a špionážní činnost ve prospěch zejména skupiny C. V podstatě se jednalo o zajištění toho, aby mohli kompletně odposlouchávat a kontrolovat veškerou komunikaci mezi skupinu A a jejich pozemskými spolupracovníky s cílem falšovat tuto komunikaci a tím pozemské spolupracovníky svést na zcestí. Tímto způsobem se jim podařilo zmanipulovat názory celé řady pozemských skupin kolem hnutí New Age.
  • Vyvíjeli tlak na nerozhodné a balancující kolektivy ze skupiny B, které tak všechny s konečnou platností odstoupily od Plejádsko-Síriánské smlouvy a přidaly se ke skupinám C+D.
 • V roce 1999 se C1 Nekromitonům podařilo odblokovat jejich síť Falcon, v důsledku čehož byla skupina A prakticky donucena ukončit své interdimenzionální (channelingové) komunikace se svými pozemskými spolupracovníky. V důsledku toho bylo přistoupeno k urychlenému dokončení překladů CDT disků a jejich veřejného publikování v podobě knižní série Voyagers, která je, jak víme, i jedním z hlavních Pramenů tohoto našeho vyprávění. Dále pak skupina A zintenzívnila úsilí v "probouzení a zasvěcování" svých pozemských spolupracovníků zejména z řad Indigo typ 1 + 2 a kompletaci svých Indigo týmů.
 • V roce 2000 pokračovalo vyjednávání mezi skupinou A a stále váhajícími, nicméně vývoj situace pozorně monitorujícími, kolektivy ze skupiny B. Tato vyjednávání vyústila do uzavření dočasné "smlouvy o neútočení" - a tak dne 5.7.2000 byly podepsány tzv. Smlouvy z Altairu. Na to však zareagovala zejména skupina C1 Nekromitoni s novou nabídkou skupinám B, spočívající v tom, že mezi hlavní cíle bylo zařazeno dobytí Vnitřní Země - Agarty - samostatně existujícího, pozemského civilizačního uskupení (D3,5), dlouhodobě spravovaného skupinou A. Zahrnutí tohoto cíle mezi cílové zájmy skupin B+C+D vedlo k uzavření kompletního spojenectví všech kolektivů skupin B,C a D, ke kterým se přidala i do té doby, situaci pozorující, skupina E, čímž formálně vznikla globální koalice, nám již známé tzv. United Intruder Resistance - UIR - spojenectví 12-ti lidstvu nepřátelských kolektivů, kteří se umluvili společně koordinovat svoji činnost proti skupině A. Toto nově se zformované spojenectví vyhlásilo skupině A dne 12.9.2000 otevřenou válku v tzv. Válečném ediktu. A toto vyhlášení války se v intergalaktické politice rovná velkému problému - tzv. Velký úděl s potenciálně dalekosáhlými katastrofickými důsledky pro celý náš originální kristovský vesmír/matrix ! Naposledy, kdy k něčemu podobnému došlo bylo v období před 5,5 miliony let, tj. v období, kdy Padlé andělské Anunnaki legie přistoupily k pokusu o vyhlazení lidstva 1.osídlení, kterážto situace vygradovala do již diskutovaných Elektrických válek, které zapříčinily násilné ukončení tohoto osídlení a velké kataklyzma planety Země. Naše současné pozemské drama je podobné této historické situaci svojí závažností s tím, že současné lidstvo má větší možnost ovlivnit celkový výsledek války tím, jak se v tomto našem období SAC skutečně a reálně zachová. V současnosti totiž největším nepřítelem není ani tak UIR samotné, ale je jím kombinace lidské amnézie a apatie, resultující do celkové ignorace a nevědomosti, která se může zcela vymknout kontrole v okamžiku, kdy dojde k prvnímu kontaktu lidstva s nepřátelskými ET inteligencemi. Není totiž vyloučeno, že nepřipravené lidstvo nebude schopné ničeho víc, než v zoufalství a slepotě hledat záchranu na případně nabízejících se evakuačních kosmických plavidlech, o nichž ale nebude ani tušit zda to jsou prostředky skutečných Strážců a nebo léčka Soupeřů. To by samozřejmě přineslo rapidní snížení vibrací Země a zjednodušení jejího definitivního reverzního překódování.
 • Okamžikem vyhlášení Válečného ediktu se tedy dostáváme do situace, která by se zajisté dala charakterizovat jako před lidmi utajovaná globální galaktická válka, což prakticky znamenalo, že Strážcové a národy Smaragdové smlouvy musely zareagovat vyhlášením nejvyššího stavu ohrožení - na stupni "Rudý kód" a uvedli do pohybu tzv. Krizový intervenční plán. Tento velmi specifický krizový plán Planetární ochranné kliniky, k němuž dostaly rasy Smaragdové smlouvy mandát z nejvyšších evolučních míst (Brenaua), znamenal provedení ručního překódování elektromagnetických programů v pozemském planetárním komplexu (Planetary Star Gates) a jeho hvězdných portálech. To by mělo mít za následek to, že Země již nebude nadále násilně držena (skrze Universal SG4) v reverzním a nesynchronním propojení na planetu Nibiru (v držení Anunnaků), čímž by měla být v podstatě ukončena dosavadní elektromagnetická realita v ovlivňování a nadvládě Soupeřů nad planetou Země. No a pokud by se ještě lidem skutečně podařilo asistovat Strážcům při obnovení přirozeného seřazení USG4 tím, že by pomohli s odstraněním umělého Nibiruánského programu v Pozemském energetickém štítu, který napomáhá držet USG4 pod Nibiruánskou kontrolou, přišli by tak UIR o své trumfy v právě probíhajícím finiši tohoto dramatu. Tento Krizový intervenční plán byl uveden do provozu a není vyloučeno, že někomu z čtenářů bude připadat povědomý.

 

11.2 Některé motivace a souvislosti

 • Od roku 1992 kdy UIR dosáhli zániku mírové Plejádsko-Sírianské smlouvy, dostali se opět do situace, která jim umožňovala využít Sluneční bránu USG4 a Nibiruánskou bitevní loď Pelyněk (Černobyl) k okamžité iniciaci elektromagnetického posunu planetární mřížky (pólů) Země a tedy k příležitosti realizovat svůj původní scénář, který chtěli použít už v období předchozího SAC, ale který se podařilo Kněžstvu Azuritů díky použití Krystalového generátoru odvrátit. Nicméně na straně současných UIR došlo ke změně strategie oproti před 27500 lety zahájenému vyhlazovacímu úsilí. Jejich novou strategií již není vyhlazení lidské andělské rasy, nýbrž její trvalé zotročení v jejich Fantomovém matrixu. Za tím účelem uvedli do provozu svůj plán Nového, jednotného celosvětového pořádku - známý jako NWO nebo OWO (očipovaná budoucnost). Tento plán totiž počítá s tím, že budou využívat zotročené a do Fantomového matrixu stáhnuté lidstvo (které si však tohoto zotročení ani nebude vědomo - tak silně bude již na morfogenetické úrovni zmanipulováno) k tomu, aby překonali bezpečnostní pečetě/kódy, které jsou potřeba pro přístup k využívání pozemských hvězdných portálů. Tyto bezpečnostní kódy/pečetě jsou totiž implementovány pouze do morfogenetických vláken DNA kristovských andělských ras coby jejich originálních Strážců pozemského systému (Země/Tara/Gaia/Aramatena). V boji s UIR tak na straně kristovských andělských ras stojí velká a tajná síla - morfogenetická pečeť v jejich DNA vzorci. Bez ní (lidského biologického nosiče vědomí - 3D lidského těla) totiž UIR nemohou využívat Pozemské hvězdné brány (PSG3). Je tomu tak proto, že pouze andělské lidské rasy jsou autorizovanými Strážci planety Země a jako jediní tak mohou tyto pozemské hvězdné portály autorizovaně otevírat a provozovat. Tato exkluzivní priorita andělských ras před padlými rasami a z toho rezultující posvátná role Strážců planety Země je mj. i důvodem, proč jsou andělské rasy trvale podporovány ostatními ET národy Strážců. Je to tedy i o interdimenzionálním cestování v našem vesmíru/galaxii, kde Země je třetím portálem Galaktického systému hvězdných bran (GSG3). Na druhé straně je i důvodem k trvalému a nesmiřitelnému nepřátelství Soupeřů vůči lidstvu. Tyto genetické pečetě však mají vícero využití než jenom chránit proces otevírání Pozemských hvězdných bran - Síní Amenti.
 • Řekněme si dále, že další skrytou motivací pro zařazení těchto utajovaných bezpečnostních pečetí do lidské andělské genetiky bylo, mít k dispozici chráněný bezpečnostní prostředek, kterým by bylo v případě potřeby možno spustit aktivaci tzv. Přirozeného D12 Planetárního bezpečnostního Maharického štítu (uvnitř Planetárního komplexu hvězdných bran), který je v případě svého uvedení do provozu schopen trvale a komplexně ochránit Planetární portály a hvězdné brány před útoky Soupeřů a zbavit pozemskou energetiku reverzních metastáz. Toto je velmi důležité v nastávajícím období, protože právě tyto znalosti o skutečném Posvátném kristovském rehabilitačním poslání andělských ras, osobní a Planetární chrámové mechanice nebo o skutečné dynamice lidské DNA budou těmi rozhodujícími faktory, v nadcházejícím závěrečném střetu. Zbraňově zde totiž není co řešit, protože vedle foto-sonických a foto-radiačních zbraní UIR je současná pozemská vojenská technologie na úrovni dětských hraček. Technologie, prostřednictvím kterých se lidstvo může zbavit svého odvěkého nepřítele, zastavit tak reverzní nepřátelskou agendu NWO a získat svobodu v právě probíhajícím SAC 2000-2022, tak spočívají v přesměrování se na technologie vnitřní "Božské vědy" prezentované Indigo týmy pod názvem "Planetární štítová ochranná klinika". Vlastní techniky této technologie jsou dalším velkým předmětem k učení se a nelze se jimi nyní zabývat v tomto veřejném textu.
 • Pokud se tedy Strážcům a lidem podaří s využitím této technologie opětovně správně propojit Pozemskou bránu USG3 a Sluneční bránu USG4 do jejich přirozené (nereverzní) synchronizace s USG5 na Alkyonu v Plejádách, potom se výše zmíněný, přirozený Maharický D12 planetární bezpečnostní štít zaktivuje na nejvyšší, tedy12-té úrovni a následně trvale zablokuje možnost obsadit Pozemské portály silami UIR flotil a to i kdykoliv v budoucnosti. Výzvou (neznámou proměnnou) v tomto Krizovém intervenčním plánu Strážců v té době však bylo to, že musela být dovedena do určitého funkčního stavu v termínu před srpnem 2003, tedy dřív než na kdy UIR naplánovali umístit nad 24 klíčových pozemských, dříve uvedených lokalit své, z Fantomového matrixu importované kosmické loďstvo, vybavené foto-sonickými paprskovými zbraněmi. Tyto prostředky tam Soupeři plánují umístit zejména pro to, aby mohli začít od roku 2003-2004 vysílat rušící frekvence v UHF (D4) pásmu, které vytvoří výše zmíněnou Frekvenční ohradu, která se poté bude moci napojit na pozemský systém HAARP, čímž by Soupeři dosáhli toho, že se frekvence Frekvenční ohrady dostanou do Pozemské mřížky a začne něco jako koroze její obranyschopnosti a ta by tak nebyla schopna dosáhnout na svůj nejvyšší potenciál, 12-tý stupeň. A to by nebylo pro pozemské kristovské andělské rasy dobře. Nicméně dnes (2003) si již můžeme říct, že tento záměr UIR nevyšel a Strážcům se stále daří postupně navyšovat úroveň obranyschopnosti Planetárních štítů Země. Zjednodušeně si to můžeme představit, tak, že každý jeden rok po roku 2000 představuje nárůst této obranyschopnosti o 1 stupeň. Nelze však přehlédnout ani tu skutečnost, že s tím jak narůstá tato planetární obranyschopnost, narůstá i síla útočných prostředků Soupeřů, proto určitě nelze říci, že partie je ukončena. Pojďme se tedy nyní říci ještě něco bližšího k tomu, s jakým plánem Strážci pracovali pro toto klíčové období SAC 2000-2022.

11.3 Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

 • Když 12.8.1983 - Zeta-Dracos opět poňoukli své ilumináty v USA k provedení projektu Montauk a vytvořili tak druhou časoprostorovou trhlinu s jejíž pomocí zahájili svoji infiltraci na Zemi a tvorbu lidských klonů, analyzovali Strážci tuto situaci a vyhodnotili ji tak, že probíhající infiltrace Zeta-Dracosů na Zemi stahuje Zemi na časovou osu, která nezadržitelně vede ke scénáři zničení Země v budoucnosti - a to v roce 2976 n.l.. Pro ochranu před realizací této pravděpodobnosti vyprojektovali Strážci tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu (Bridge Zone Project) Země. Podstatou tohoto plánu je, využít přibližující se SAC 2000-2022 k tomu, aby byla provedena grandiózní operace jakéhosi rozkopírování holografické D3 matrice planety Země do dvou kopií, přičemž časoprostorová trajektorie jedné (nízkofrekvenční) kopie by pokračovala NWO směrem ke katastrofě v roce 2976 a to pod správou Soupeřů v rámci jejich Fantomového matrixu, kdežto druhá (vysokofrekvenční) kopie by se v průběhu SAC 2000-2022 oddělila a nastoupila by na časoprostorovou trajektorii dimenzionálně (časoprostorově) posunutou do pásma D3,5 a to pod správou Strážců v podobě prorokovaného tzv. Zlatého věku lidstva. Tato realita by se po nějaké době jakýmsi kruhovým obloukem opět vrátila a do své originální časové/evoluční stopy (po zániku reverzní, fantomové Země v roce 2976). V podstatě se jedná o jakési urychlení pozemské evoluce pro ty, kteří se na této verzi Země budou nacházet. Tímto rozdělením stávající pozemské reality do dvou verzí by tak bylo dosaženo toho, že Soupeři nebudou schopni dostatečně zareagovat na tuto neočekávanou a nově se objevivší situaci a tím ani nebudou schopni jí zabránit a tak, tato do D3,5 dimenze uniknuvší pozemská realita by se stala osvobozenou od jejich vlivu a područí. Podmínkou úspěšnosti realizace této náročné multidimenzionální operace však je dosažení dostatečné vibrační úrovně alespoň u cca 8% pozemské populace, která by byla schopna ukotvit a integrovat nezbytné infuze potřebných dimenzionálních vysokofrekvenčních energií postupně přicházejících na Zemi v SAC 2000-2022.
 • V říjnu 1986 došlo k otevření 1.pečetě Mostu/Archy úmluvy a Sféra Amenti zahájila svůj sestup do Zemského jádra v D2 a rovněž bylo zahájeno odstraňování karanténní Frekvenční ohrady, chránící Zemi před nesynchronizovaným kontaktem se Sférou Amenti z roku 9540 př.n.l. (finální potopení tří Atlantských ostrovů) s cílem umožnit Sféře Amenti její bezpečné splynutí se Zemí.
 • 16.8.1987 - Na Zemi proběhla happeningová iniciační akce známá jako tzv. Harmonická konvergence, kdy Strážci získali souhlas s aktivací Projektu mezidimenzionálního posunu Země (BZP).
 • V lednu 1988 se Sféra Amenti bezpečně vrátila do Zemského jádra v D2 a úspěšně tak odstartovala 12-ti letý Aktivační proces Sféry Amenti (trvající od 1/1988 do 12/1999). Současně došlo k zahájení otevírání prvního primárního pozemského víru/portu - v Arizoně v USA a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D1 do zemské mřížky.
 • V září 1989 dokončili Strážci opravu Slunečního pole (poškozeného útokem Soupeřů z roku 1972) a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem navýšit frekvenci jejího jádra.
 • 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého vlákna lidské DNA.
 • V červnu 1992 došlo k dokončení otevření prvního primárního víru a tím i k zahájení otevírání druhého primárního pozemského víru/portu v Jeruzalémě v Izraeli a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D2 do zemské mřížky.
 • 26.7.1992 je datum narození prvního z šesti geneticky čistých, "tichých vzestupných" avatarů - tento avatar je z D7 úrovně (má aktivních 7 vláken DNA) a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 2.vlákna DNA.
 • 12.12.1994 - Den nezávislosti lidstva - bylo dokončeno odstranění blokační a ochranné Frekvenční ohrady 11:11/12:12 (zbudované v důsledku útoku Rudým pulzem z roku 1972) a starověcí Palaidoriánci - UR-Tarranáti (z Agarty) ukončili svoji starost o Záchrannou misi Amenti a pozemšťany. Od kataklyzma Tary, kdy Propadlé duše ztratily spojení se svojí Duchovní rodinou do této doby tito sloužili v rámci uměle vytvořeného morfogenetického pole Sféry Amenti coby adoptivní Duchovní rodina/spojení pro tyto Propadlé a fragmentované Duše z Tary. Jejich služba pro příště již nebude potřebná, protože lidé - Propadlé duše z Alánie si již od tohoto data mohou svá ztracená spojení obnovit sami na své originální Duchovní rodiny, dostupné skrze progresivně se aktivující Sféru Amenti. Lidé tak přebírají vlastní odpovědnost za svůj další osud (opravu svého 4. a 5. kvantového/světelného vlákna DNA a navázání spirituálního spojení se svojí originální Duchovní rodinou) a dostávají tak od Strážců i pod svoji vlastní kontrolu správu hvězdných portálů v Síních Amenti. Tímto datem (a odstraněním blokujících frekvenčních ohrad) se tedy pro lidstvo staly dostupné frekvence či data D4 a D5 dimenzí a tím i možnost opravit si tyto vlákna a navázat příslušná spojení s vlastní Duchovní rodinou - tedy mj. i rozvzpomenout se na svoji inkarnační "posloupnost" a z ní plynoucí zkušenosti, vědomosti a sebeorientaci. Tento den je tak chápán jakožto maturitní den lidstva, kdy toto se metaforicky řečeno - přesunuje ze stavu vesmírných adolescentů do stavu plnohodnotně dospělých.
 • V roce 1995 Strážci iniciovali spuštění Projektu portálové ochrany k zabezpečení pozemských vírů/portů před zamýšlenou infiltrací Soupeřů v roce 2012.
 • V červnu 1996 došlo k dokončení otevření druhého primárního víru v Jeruzalémě a tím i k zahájení otevírání třetího primárního pozemského víru/portu v Himalájských horách v Asii a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D3 do zemské mřížky. Strážci Modrého (Tara) a Fialového (Gaia) plamene a držitelé těchto Plamenů Amenti zahájili D4 sluneční-srdeční hvězdnou aktivaci, která iniciuje zkompletování 4. vlákna lidské DNA.
 • 24.6.1996 je datum narození druhého z šesti tichých vzestupných avatarů - tento avatar je z D8 úrovně a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 3. kvantového/světelného vlákna DNA.
 • Rok 1996 byl přesto krizový a vznikla tehdy velká nejistota v dalším průběhu příprav SAC 2000-2022 (viz. Star Wars výš). Hrozilo, že by Země nedosáhla dostatečně vysoké frekvence k tomu, aby došlo k otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy, což by zřejmě zapříčinilo i celkový neúspěch Projektu mezidimenzionálního posunu. Šlo o to, že UIR začali v té době využívat nejmodernější "top secret" destabilizační válečnou techniku proti cílům od 12.12.1994 již svébytného lidstva a Strážcům tedy nebylo povoleno přímo zasahovat do dění a vývoje událostí, bylo na lidech aby to zvládli.
 • V prosinci 1997 rebelující a nespolehlivé frakce Anunnaků zahájily novou podprahovou manipulaci s lidmi s využitím D4 primárního portálu v Jeruzalémě a sekundárního na Manhattanu a některých dalších vedlejších lokalitách a kritická situace se přiostřovala.
 • V lednu roku 1998 se možnost či šance na úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy k potřebnému deadline termínu 30.6.1998, vlivem expandujících manipulací ze strany Soupeřů (viz. výš), dál zkomplikovala a snížila až na hodnotu 2 miliony ku 1 ! A tak se Projekt BZP, vzestup i dokončení Záchranná mise Amenti staly v této době velmi nejistými.
 • V únoru roku 1998 se však s lidstvem soucítící Strážcové-Elohimové z HU-3 přece jen rozhodli k intervenci ve prospěch celého lidstva - nejen "svých, protěžovaných" ras Hibiru a Melchizedek a rozhodli o uspíšení narození třetího avatara, což by umožnilo následné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy a příliv potřebné energie a Záchranná mise Amenti, vzestupný proces a Projekt BZP by tak opět mohly pokračovat, což se i stalo.
 • 26.6.1998 je uspíšené datum narození třetího z šesti tichých vzestupných avatarů (narodil se o dva roky dříve oproti původnímu plánu). Tento avatar je z D9 úrovně a svým narozením přivodil neočekávaný příliv UHF energie, která zažehla jiskru, která otevřela druhou pečeť Mostu/Archy úmluvy. Úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy mělo ten klíčový následek, že od 1.1.2000, kdy došlo k ukončení aktivačního procesu Sféry Amenti tato spolu se Zemí, skrze tímto avatarem uvolněné D4 frekvence, umožnila začít lidem pracovat na kompletaci jejich 4. vlákna DNA. 
 • Dne 1.1.2000 se tím rovněž aktivoval a zahájil 12-ti letý proces sestupu tzv. Modrého plamene Amenti na Zemi do prostředí Sféry Amenti, přičemž tento proces by podle plánu měl být ukončen 5.5.2012. Naplnění osudu lidstva, Záchranná mise Amenti, vzestup i Projekt mezidimenzionálního posunu (BZP) tak mohly pokračovat, kritická situace se Star Wars byla pro tentokrát opět zažehnána. Tento den - 1.1.2000 byl vzhledem ke své výjimečnosti nazván Transcendentální den. Zahájený sestup Modrého plamene Amenti se na Zemi vyskytl opět po více než 225 000 letech !
 • 17.9.2001 mělo dojít k zahájení otevírání tzv. Síní záznamů - pozemské části tzv. Akašické kroniky lokalizované v Gíze v Egyptě, která by po jejím plném otevření a aktivaci jejími strážci - dne 5.5.2012, měla do Planetární mřížky Země začít vysílat svá data a lidé by tak mohli začít masově získávat její data/informace a rozvzpomínat se na svoji Duchovní rodinu a spirituální identitu přímo, prostřednictvím vlastního expandujícího Vědomí. Toto se však již nestalo a na místo toho došlo k daleko dramatičtějšímu vývoji událostí. Pouhých šest dnů před tímto datem, Soupeři (kteří o rok před tím, jak již víme, oficiálně vyhlásili Strážcům a lidstvu válku) udeřili a hrubě zasáhli do energetických poměrů v pozemských PIN sítích, kdy tyto využili k EM sub-sonickému útoku proti WTC v New Yorku a své následné, závěrečné válečné tažení proti lidstvu skryli do mediálního, reverzního pojmu Válka proti terorismu. Současně urychleně a v dřívějším termínu (o cca 3 roky) uvedli do provozu výše zmíněnou Frekvenční ohradu a zahájili její synchronizaci se systémem HAARP, jehož prostřednictvím zahájili reverzní vysílání do Pozemské mřížky a kontrolování/falšování interdimenzionální komunikace. Okamžitou prioritou Strážců se tak stala ochrana již aktivované Sféry Amenti a proces sestupu Modrého plamene Amenti. Armagedon byl zahájen.

Až do tohoto okamžiku bylo o plánech a přípravách na průběh SAC možno psát z pozice plán = realizace, tedy to co bylo naplánováno se i cca uskutečnilo. Nicméně v období bezprostředních příprav a zahájení SAC se v důsledku intenzivní činnosti Soupeřů - UIR a jejich oficiálního vyhlášení války muselo od plánů ustoupit a skutečný průběh SAC 2000-2022 přizpůsobit této akcelerující době - apokalyptické koncovce miliony pozemských let trvající šachové partii. Jak tedy vidíme, v závěru minulého století a na začátku 21.století - odstartováním SAC vedle sebe běžely jakoby dvě paralelní osy událostí - snahy lidstva a Strážců o realizaci naplánovaného průběhu SAC 2000-2022 (dokončení Záchranné mise Amenti skrze hromadnou vzestupnou vlnu využitelnou všemi pozemskými andělskými rasami T-2 a bifurkační BZP Projekt mezidimenzionálního posunu vzestupné Země) a vedle toho reálné protipůsobení sjednocených koalic Soupeřů, přičemž se tyto dvě souběžné událostní linie jakoby protkly v roce 2000, otevřeným (pro drtivou většinu lidstva však nevědomým) vyhlášením války lidstvu, dne12.9.2000 ze strany Soupeřů. Tímto okamžikem vzaly všechny plány a snahy o mírový, koordinovaný a poklidný průběh SAC za své a začala nová, konfrontační a daleko interaktivnější etapa, která samozřejmě probíhá dodnes a která přinesla (a asi i přinese) i další nové a neočekávané zvraty. Mj. však přinesla opětovné ochranné působení Strážců nad lidstvem, protože to by bez jejich pomoci a asistence (vzhledem ke stále nízké úrovní své emancipace) již nemělo šanci samo krizovou situaci, ve které však opět začalo jít o víc než jen o situaci na Zemi, zvládnout. Proto ta reakce ze strany Strážců, posvěcená z nejvyššího evolučního patra (HU-5) inteligencí Breneau - vyhlášení Krizového intervenčního plánu. Válečným stavem na Zemi se totiž v krizi ocitl opět celý náš vesmír, potažmo HU-1 až HU-5, nejenom naše a sousední (vzestup řešící) "vesmírné" patro HU-1 a HU-2 (D1 až D6). Reakce Soupeřů na sebe nenechaly dlouho čekat a tak jsme dnes již všichni přímými svědky těchto globálních událostí a i když ne vždy jim správně rozumíme, přesto bytostně cítíme, že něco není hodně v pořádku. Tato nová válečná etapa v koncovce naší šachové partie o sobě dala důrazně vědět dnem 11.9.2001, kdy notoricky známou, teroristickými útoky kamuflovanou záminkou/katastrofou Světového obchodního centra v New Yorku (WTC) bylo ze strany Soupeřů-UIR zahájeno úsilí o vyprovokování 3.světové války s cílem definitivně destabilizovat průběh SAC 2000-2022, zničit Sféru Amenti, dosáhnout snížení vibrací Pozemské mřížky a tuto připojit na své PINy, ovládnout pozemský Planetární hvězdný komplex - Síně Amenti, znemožnit hromadný přestup připraveného lidstva do BZP Země (dokončení Záchranné mise Amenti) a dokončit celé její stažení do svého anti-kristovského, Fantomového světa. Na závěr si uveďme, že pokud by základní koaliční situace na straně Soupeřů - UIR zůstala v tomto apokalytickém období nezměněna, pravděpodobně by pro Strážce nebyl zásadní problém ukočírovat průběh SAC v žádoucím průběhu. Nicméně tato premisa se nenaplnila. Na straně Soupeřů totiž v tomto finiši došlo k poměrně dramatickému zvratu, kdy to do hry vstoupili noví zájemci o vítězství (jiní než ti, které jsme si již identifikovali). Tito noví zájemci prokázali takovou sílu a možnosti, že zcela ovládli dění v UIR, toto zcela rozvrátili a převzali v něm vedoucí úlohu. Jejich cíle se pak staly natolik dalekosáhlé, že např. Anunnakové opětovně odstoupili od soupeření se Strážci a naopak, opětovně zahájili jednání o "vstup pod jejich ochranná křídla". Pro dokreslení nově nastalé situace (hovoříme o roku cca 2004) lze uvést, že nepříznivé důsledky, vyplývající z nové přítomnosti této nové skupiny Soupeřů (nazvěme si je např. Budhara) jsou natolik dalekosáhlé, že v celém našem vesmíru/matrixu byl poprvé od svého vzniku (950 miliard let !) uveden do aktivace "autoimunitní proces" zvaný HetharO, v rámci kterého dochází k emisím originálních kristovských matric, využitelných připravenými Vědomími k náležité reakci. Ale o všech těchto věcech, které opět předpokládají hlubší teoretické znalosti, si budeme případně vyprávět až zas někdy příště, pokud tedy na to ještě bude čas.

Na závěr této "historické části" našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000-2022 - Hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli zkompletovat docela ucelenou představu o světě ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání.

Vážení čtenáři tímto dílem jsem měl v plánu ukončit svůj seriál O čem to všechno je. Tématem tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000-2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskusi, v rámci které bych případně i dovysvětlil, co by Vás konkrétněji zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou první polovinu září nebudu mít příležitost se s Vámi v diskusi setkat a proto jsem se rozhodl, odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 09, kdy bych opět měl být přítomen a seriál včetně diskuse k němu tak dokončit. Z tohoto důvodu Vám nyní nabízím místo avízovaného posledního dílu další "vsuvku" v podobě jedné techniky z plejády bio-regeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že Vám opět budou dobrou inspirací na Vaší Cestě za Svobodou. Samozřejmě tímto získáváme i čas k tomu, abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, celý seriál opětovně prošli a případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně Vám odpovědět v ještě jednom, dodatkovém dílu, dílu Vašich otázek a mých odpovědí:) Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou otázku k Seriálu položit, můj email je Vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto Vaše případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v podstatě pouze na Vašem zájmu.

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist