3. část

  A. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.


Jehoviánské pečetě - skutečné Vnitřní ukřižování Krista

Pochopení této záležitosti předpokládá znalost celé řady konceptů, které doposud nejsou běžně známy, ale které postupně popisuji ve svém seriálu „O čem to všechno je“. Proto si tento text neklade za cíl něco vysvětlovat ale pouze stručně a věcně popíše tento nepříliš známý fenomén s tím, že praktické využití je již na volbě každého čtenáře. Co tedy jsou Jehoviánské pečetě a jaký mají případně účinek na lidské tělo? Pro odpovědi si musíme zajít do období 25500 let před naším letopočtem. V této době došlo k zformování úsilí některých skupin Soupeřů (zejména Plejádsko-Nibiruánských a Jehoviánských Anunnaků) do agendy, která je známá jako tzv. Atlantská konspirace. Agenda této Atlantské konspirace je dodnes aktuální s tím, že právě v našem SAC 2000-2022 dojde k jejímu vyvrcholení.

 V rámci této agendy, která stála v pozadí hlavního pádu Atlantské civilizace, přistoupili vítězní Soupeři k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky. Využili své znalosti lidské bio-energetiky a prostřednictvím těchto implantátů zamýšleli a i dosáhli odpojení a přesměrování energetických proudů v lidském těla z napojení na správnou Duchovní matrici, na jejich reverzní tzv. Fantomovou matrici (mytologicky známou jako Hádes). Tímto přesměrováním energetických, vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomto jejich Fantomovému matrixu, dosáhli několika, pro inkarnované lidstvo, velmi neblahých důsledků. Mezi ty nejdůležitější patří tyto:

 • Zkrácení délky lidského života
 • Omezení výkonnosti lidského mozku
 • Poškození biologické DNA lidských ras T-2
 • Prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní rasové paměti

Právě pro tyto velmi neblahé důsledky, byla implementace těchto implantátů pojmenována jako tzv. skutečné Vnitřní ukřižování Krista a následné genetické mutaci jako tzv. Šachová mutace.

Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě sedmi frekvenčních implantátů (známých jako tzv. Jehoviánské pečetě), kontrolujících bio-energetické dráhy v lidském těle (axi-a-lines) - meridiány, umístěných do devíti lokalit, všechny v levé části těla podél 7. meridiánu. Podrobné umístění těchto implantátů v lidské bio-energetice ukazuje následující obrázek, kde jsou označeny černým kolečkem a textem J-1 až J-7. 


https://www.osud.cz/cs/img_clanek/4625_Axi-A-Lines-small.png

 

 

 

Poznamenejme si, že tato Šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných sedmi frekvenčních pečetí, ale i několika desítek dalších, menších implantátů, které dodnes blokují správný tok energií lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů. Na to, že tyto meridiány přímo korespondují s katara mřížkou, dimenzemi a čakrami, myslím není potřeba explicitně upozorňovat.

Vyjmenujme si nyní pro upřesnění umístění těchto Jehoviánských pečetí včetně data, kdy jsou opětovně připojovány k lidskou psychosomatiku ovlivňujícímu "vysílání" ze strany Soupeřů, což nám může pomoci v identifikaci našich případných, blíže nediagnostikovatelných obtíží či "vizí".

 • J-1 - Levá strana temena hlavy, opět aktivní od 5/2001
 • J-2 - Srdce, levá plíce, levé koleno zezadu, opět aktivní od 5/2001
 • J-3 - Epifýza, opět aktivní od 7/2001
 • J-4 - Levá strana krku, šíje a lymfatický systém, opět aktivní od 1/2002
 • J-5 - Levé stehno zezadu, levá hýždě, opět aktivní od 1/2002
 • J-6 - Alta Major, Hypotalamus, levé rameno, opět aktivní od 9/2002
 • J-7 - Levá krční tepna, opět aktivní od 9/2002

Uvedené datumu korespondují s tím, kdy Soupeři aktivují příslušné reverzně kódované ovlivňování planetární mřížky s cílem udržet ji pod svoji kontrolou a neumožnit tak Strážcům, tuto kontrolu odstranit. I tato bitva je jedna z těch, které v dnešní době patří mezi ty neskutečné aktivity, které lze souhrnně označit jedním slovem - Armageddon.

Samozřejmě se nabízí otázka. Dá se s tím něco individuálně a svépomocí dělat ? Může jednotlivec konat něco, co by mu pomohlo se těchto implantátů zbavit ? Odpověď je ano a právě v dnešní době je pomoc i relativně jednoduchá (rozhodně jednodušší, než se dostat k samotné znalosti o těchto věcech). Svépomoc spočívá v praktikování bio-regeneračních, vizualizačně-energetických cvičení a práci s kristovskou D12 tzv. Maharickou energií. Na tuto techniku, jsem již link poskytnul (www.cestydusi.cz) a mohu než zopakovat - není namístě se bát. Tato energie i technika je účinná právě proto, že se na Zemi, do našeho SAC 2000-2022 opětovně dostala po mnoha a mnoha tisíciletích a je používaná Strážci mj. i k bio-terapii zemské planetární mřížky a její bio-energetiky. Prostřednictvím této energie lze nejen rozpouštět diskutované Jehoviánské pečetě a další implantáty, ale pracovat prakticky na všech frontách, od sebeléčení, přes sebeobranu až po léčitelské aplikace ve vztahu k druhým osobám. Konec konců, je to právě tato kristovská Maharická energie, která, pokud se podaří ukotvit ji v pozemské bio-energetice v plné, 12-ti stupňové síle, bude tím konečným prostředkem, který bude schopen definitivně zbavit naši planetu a lidstvo "záškodnického psychotronického" vlivu Soupeřů.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

 

optimalizace PageRank.cz TOPlist